Kudela-Świątek, W. „Nieznośny ciężar Przekazu Czyli O przekładzie źródeł mówionych W Badaniach Oral History”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 2, październik 2012, s. 5-35, doi:10.26774/wrhm.26.