Pleskot, P. „Oral History W Badaniu Najnowszej Historii Politycznej – garść Refleksji (na dwóch przykładach)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 9, czerwiec 2020, s. 137-5, doi:10.26774/wrhm.266.