Filipkowski, P. „O Relacjach byłych więźniów kacetów W kontekście Czasu, Miejsca I Sytuacji Ich Powstania (albo O pożytkach Z Historii mówionej)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 2, październik 2012, s. 37-71, doi:10.26774/wrhm.27.