Tatarenko, A. „Rówieśnicy Niepodległej. Sto Lat Historii Polski Z Perspektywy Najstarszych Polaków, Red. Naukowa K. Bock-Matuszyk, E. Maj, A. Paprot-Wielopolska, współpraca Redakcyjna M. Szajda, P. Zubowski, Wrocław 2020, Ss. 384”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 10, czerwiec 2021, s. 282-6, doi:10.26774/wrhm.276.