Siekierska, A. „Krzysztof Koszlaga, «Miałem Zakaz Prowadzenia rozmów Z uczniami». Nauczyciel W Przestrzeni Zawodowej, społecznej I Politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 11, grudzień 2021, s. 182-05, doi:10.26774/wrhm.304.