Wiśniewska, D. „Sprawozdanie Z XXI International Oral History Association Conference «Harmony and Disharmony. Bringing Together Many Voices»”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 11, grudzień 2021, s. 358-64, doi:10.26774/wrhm.305.