Maciąg-Lipińska, A. „Struggling With the past and the Experience of War Trauma in Henryk Truskowski’s Recollections”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 168-97, doi:10.26774/wrhm.323.