Hajduk-Nijakowska, J. „The Folklore Studies Context of Oral History”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 8-25, doi:10.26774/wrhm.328.