Gałęziowski, J. „Czas Na analizę! O Potrzebie seminariów Historii mówionej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 12, grudzień 2022, s. 226-4, doi:10.26774/wrhm.358.