Frisch, M. „The Pontchartrain Park Pioneers and The Path to ‘Indexing for Use(s)’”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 288-93, doi:10.26774/wrhm.375.