Kapała, A., i M. Kudosz. „Oral History. The Availability of Audiovisual Materials Online”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 294-03, doi:10.26774/wrhm.377.