Kudela-Świątek, W. „ Buenos Aires 4–7 IX 2012 R”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 2, październik 2012, s. 287-91, doi:10.26774/wrhm.38.