Gałęziowski, J. „“When You Listen to Someone for Hours You Give Them a lot” – Conversation With Gabriele Rosenthal about Biographical Interviews”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 270-87, doi:10.26774/wrhm.383.