Gołębiowska, E. „Workshops: Histories from the Drawer. Stories from Warmia and Masuria, Olsztyn, 27–28 June 2023”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 356-8, doi:10.26774/wrhm.384.