Gibiec, M. „Marcelina Jakimowicz, Świat, który Już Nie Istnieje. Polskie I ukraińskie opowieści Biograficzne (1918–1956) [A World That No Longer Exists. Polish and Ukrainian Biographical Stories (1918–1956)], ‘Remembrance and Future’ Centre, Wrocław 2022, Pp. 368”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 326-35, doi:10.26774/wrhm.388.