Czapigo, D. „Alessandro Portelli, Odkrywając Historię mówioną (Discovering Oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć I Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, Pp. 292”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 13, listopad 2023, s. 318-24, doi:10.26774/wrhm.389.