Bortlová, H. V. „Kilka Uwag O Narracji Biograficznej Czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo Czeskie W Okresie Tzw. Normalizacji I Transformacji W świetle Oral History)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, październik 2013, s. 175-8, doi:10.26774/wrhm.48.