Kurkowska-Budzan, M. „Informator, świadek Historii, Narrator – Kilka wątków Epistemologicznych I Etycznych Oral History”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 1, październik 2011, s. 9-34, doi:10.26774/wrhm.5.