Wylegała, A. „Polacy W Galicji Podczas Drugiej Wojny światowej: Doświadczenie I pamięć”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 4, październik 2014, s. 47-69, doi:10.26774/wrhm.67.