Wylegała, A. „Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O Historii mówionej Na przykładzie Narracji kazachstańskich Polaków O Represjach Na Tle narodowościowym I Religijnym, Kraków 2013, Ss. 372”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 4, październik 2014, s. 283-8, doi:10.26774/wrhm.82.