Bock-Matuszyk, K. „Sprawozdanie Z Konferencji «Genealogies of Memory: Collective Vs. Collected Memories. 1989–91 from an Oral History perspective»”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 4, październik 2014, s. 321-7, doi:10.26774/wrhm.88.