Pałka, J., i K. Żłobecka. „W Poczuciu niezasłużonej Infamii – wstępne Wyniki Projektu dotyczącego żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 5, październik 2015, s. 77-90, doi:10.26774/wrhm.95.