Kudela-Świątek, W. „Awangarda I Outsiderzy. Rozważania O Polskiej Historii mówionej pomiędzy Historią Publiczną a Dyskusją Akademicką”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 5, październik 2015, s. 111-39, doi:10.26774/wrhm.98.