Bock-Matuszyk, Katarzyna. „Zwyczaje I Obyczaje górnośląskie. Życie Religijne / Oberschlesiche Sitten Und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, T. 1), Ss. 111; II Wojna światowa We Wspomni”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 5 (październik 30, 2015): 282–283. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/105.