Gałęziowski, Jakub, i Joanna Urbanek. „«Etyczny zwrot» W Polskiej Historii mówionej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 70 (grudzień 29, 2017): 7-34. Udostępniono kwiecień 18, 2021. https://wrhm.pl/wrhm/article/view/165.