Kudela-Świątek, Wiktoria. „Temat – rzeka… Rozważania Na Marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie Zwierzenia. Rozmowy Z Lucjanem Czubielem, Konserwatorem zabytków W Olsztynie W 1956–1993 r., Olsztyn 2015, Ss. 294”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 7 (grudzień 29, 2017): 426–432. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/177.