Kudela-Świątek, Wiktoria. „Wielogłos O życiu Miasteczka. Refleksje O Wyzwaniach Historii mówionej Lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści O życiu miasteczka/Oповіді про життя містечка, Red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, Ss. 512”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 8 (czerwiec 26, 2019): 411–423. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/247.