Kudela-Świątek, Wiktoria. „ Buenos Aires 4–7 IX 2012 R”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 2 (październik 30, 2012): 287–291. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/38.