Łukianow, Małgorzata. „Report on the Conference of the International Oral History Association in Rio De Janeiro Oral History in the Audio and Digital World (23–29.07.2023)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad 3, 2023). Udostępniono lipiec 15, 2024. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/385.