Gibiec, Magdalena. „Marcelina Jakimowicz, Świat, który Już Nie Istnieje. Polskie I ukraińskie opowieści Biograficzne (1918–1956) [A World That No Longer Exists. Polish and Ukrainian Biographical Stories (1918–1956)], ‘Remembrance and Future’ Centre, Wrocław 2022, Pp. 368”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad 3, 2023): 326–335. Udostępniono lipiec 15, 2024. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/388.