Czapigo, Dominik. „Alessandro Portelli, Odkrywając Historię mówioną (Discovering Oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć I Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, Pp. 292”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 13 (listopad 3, 2023): 318–324. Udostępniono lipiec 15, 2024. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/389.