Bock-Matuszyk, Katarzyna. „Sprawozdanie Z Konferencji «Genealogies of Memory: Collective Vs. Collected Memories. 1989–91 from an Oral History perspective»”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 4 (październik 30, 2014): 321–327. Udostępniono listopad 29, 2021. https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/88.