1.
Jarząbek M, Żłobecka K. Sprawozdanie ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej w 2016 i 2017 r. WRHM [Internet]. 29 grudzień 2017 [cytowane 5 grudzień 2021];7:466-8. Dostępne na: https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/183