1.
Czapigo D. Alessandro Portelli, Odkrywając historię mówioną (Discovering oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć i Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, pp. 292. WRHM [Internet]. 3 listopad 2023 [cytowane 15 lipiec 2024];13:318-24. Dostępne na: https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/389