Zachęcamy Autorów do założenia konta na stronie czasopisma (zarejestruj), które ułatwi nadsyłanie redakcji tekstów do publikacji we wszystkich działach Rocznika. Propozycje tekstów można nadsyłać również mailowo na adres: wrhm@zajezdnia.org.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania tekstów, które nie spełniają wymogów Instrukcji wydawniczej.

Streszczenie artykułu nie powinno przekroczyć 200 słów, zawierać informacje o podejmowanej tematyce, wykorzystywanych źródłach i przyjętej metodzie, a także uwzględniać wnioski płynące ze zgłoszonego tekstu.

Biogram nie powinien przekroczyć 70 słów i zawierać informacje o tytule naukowym, jak również przybliżyć zainteresowania badawcze Autora.