Informacje dla autorów

Zachęcamy Autorów do założenia konta na stronie czasopisma (zarejestruj), które ułatwi nadsyłanie redakcji tekstów do publikacji we wszystkich działach Rocznika. Propozycje tekstów można nadsyłać również mailowo na adres: [email protected]. Więcej informacji na temat: zasad przesyłania tekstów.

Czekamy na artykuły naukowe historyków, muzealników, socjologów, etnologów, antropologów i psychologów. 

HARMONOGRAM

Nr 13/2023

Artykuły, opracowania materiałów źródłowych: kwiecień 2023 r.

Recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych: czerwiec 2023 r.

Numer ukaże się na początku listopada 2023 r. 

Nr 14/2024

Artykuły, opracowania materiałów źródłowych: kwiecień 2024 r.

Recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych: czerwiec 2024 r.

Numer ukaże się na początku listopada 2024 r. 

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania tekstów, które nie spełniają wymogów Instrukcji wydawniczej. Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikacją. 

Abstrakt artykułu powinien zawierać najważniejsze wnioski płynące z tekstu i nie przekraczać 70 słów.

Streszczenie artykułu nie powinno przekroczyć 200 słów, zawierać informacje o podejmowanej tematyce, wykorzystywanych źródłach i przyjętej metodzie, a także uwzględniać wnioski płynące ze zgłoszonego tekstu.

Biogram nie powinien przekroczyć 70 słów i zawierać informacje o tytule naukowym, jak również przybliżyć zainteresowania badawcze Autora.