Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy do promocji Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej na stronach internetowych bibliotek oraz poprzez dodatkowe narzędzia typu Lista A-Z, jako czasopisma z pełnym i bezpłatnym dostępem do jego zawartości.