Rada naukowa

prof. Michael Frisch, Department of History University at Buffalo, Stany Zjednoczone

prof. Padraic Kenney, Department of History: Indiana University Bloomington, Stany Zjednoczone

dr hab. Wojciech Kucharski, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Polska

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

prof. Alessandro Portelli, Sapienza - University of Rome, Włochy

prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

 

Zadaniem Rady Naukowej jest dbanie o jakość naukową i merytoryczną Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej i wspieranie redakcji w pracach redakcyjnych oraz w rozwoju czasopisma. Rada Naukowa obraduje przynajmniej dwa razy w roku (w siedzibie Ośrodka lub w trybie obiegowym) – na początku, aby zatwierdzić spis treści przygotowywanego numeru oraz redaktorów prowadzących poszczególnych tekstów zgłoszonych do publikacji i zaakceptowanych przez redakcję czasopisma, i na końcu, aby podsumować ostateczny spis treści i zaplanować kolejne działania. Redakcja zasięga opinii Rady Naukowej w przypadku rozbieżnych ocen recenzentów oceniających jakość artykułów skierowanych do redakcji oraz we wszelkich kwestiach związanych z etyką procesu wydawniczego i etyką badań naukowych, których wyniki prezentowane są na łamach czasopisma.