Rada naukowa

dr Adolf Juzwenko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Alessandro Portelli, University of Rome

prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytu Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Rober Żurek, Fundacja "Krzyżowa"