Rada naukowa

dr Adolf Juzwenko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska

prof. Padraic Kenney, Department of History Indiana University Bloomington, Stany Zjednoczone

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

prof. Alessandro Portelli, University of Rome, Włochy

prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytu Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

dr Rober Żurek, Fundacja "Krzyżowa", Polska