Wykaz recenzentów

WROCŁAWSKI ROCZNIK HISTORII MÓWIONEJ

 

R. 9 (2019)

Prof. dr hab. Katarzyna Andrejuk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Prof. Kate Brown, Massachusetts Institute of Technology, Stany Zjednoczone

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Dr Marzena Godzińska, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Dobrochna Kałwa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Prof. dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Anna Kurpiel, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Katarzyna Kuzko-Zwierz, Muzeum Warszawy, Polska

Dr Bernard Linek, Instytut Śląski w Opolu, Polska

Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Mateusz Matuszyk, Wrocław, Polska

Dr Karolina Panz, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Marcin Stasiak, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Instytut Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Dr hab. Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Wojtaszyn, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Mariusz Zięba, Instytut Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, Polska

 

R. 8 (2018)

Prof. dr hab. Igor Borkowski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Eisler, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Piotr Jakub Fereński, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Polska

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Michał Kierzkowski, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Adam Kola, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska

Dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Polska

Dr Kornelia Kończal, Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Miernik, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Prof. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Jan Pisuliński, Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

Dr Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Prof. dr hab. Artur Wiktor Rejter, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Polska

Dr Helena Sojka-Masztalerz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska, Polska

Dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; European University Institute, Włochy

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Polska

 

R. 7 (2017)

Prof. Jarosław Hrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Michał Kierzkowski, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Igor Lubaszenko, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Dr hab. Marek Ordyłowski, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią, Polska

Prof. dr hab. Tomasz Pawelec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Dr Helena Sojka-Masztalerz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Jarosław Syrnyk, prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Marek Świdziński, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Barbara Techmańska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Przemyslaw Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Anna Zysiak, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

 

R. 6 (2016)

Dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Prof. Gelinada Grinczenko, Uniwersytet Charkowski, Ukraina

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Dr Barbara Klich-Kulczewska, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Marta Kubiszyn, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Anna Kurpiel, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polska

Dr Franka Maubach, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

Dr Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Czechy

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią, Polska

Prof. dr hab. Grażyna Pańko, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Graham Smith, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

 

R. 5 (2015)

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Dr hab. Markus Krzoska, Das Historische Institut der Universität Gießen, Niemcy

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Stefan Bednarek, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Dr Lucyna Harc, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Marta Kubiszyn, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Dr hab. Aleksandra Kunce, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

Dr hab. Izabela Lewandowska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polska

Dr Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Polska

Mgr Ivo Łaborewicz, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Polska

Dr Agnieszka Łuczak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Maroń, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią, Polska

Bogusław Kleszczyński, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Dr Barbara Techmańska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

 

R. 4 (2014)

Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Grzegorz Hryciuk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Dariusz Iwaneczko, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polska

Dr Adam Kola, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Dr Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Czechy

Dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Dr Witold Wasilewski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Polska

 

R. 3 (2013)

Prof. Ałła Atamanenko, Narodowy Uniwersytet w Ostrogu, Ukraina

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Małgorzata Kamola-Cieślik, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska

Prof. Padraick Kenney, Russian and East European Institute Indiana University, Stany Zjednoczone

Dr hab. Wojciech Krawczuk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Markus Krzoska, Das Historische Institut der Universität Gießen, Niemcy

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Paweł Piotrowski, Wrocław, Polska

Dr Zuzanna Profantová, Ústav etnológie Slovenská akademia vied, Słowenia

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Małgorzata Stochmal, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Prokop Tomek, Vojenský historický ústav Praha, Czechy

 

R. 2 (2012)

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Dr Bogumił Gasek, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Mgr Jan Olaszek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Polska

Dr Alicja Paczoska-Hauke, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura IPN w Bydgoszczy, Polska

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Szczepan Rudka, Muzeum Miejskie Wrocławia, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Soliński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Aleksander Srebrakowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

 

R. 1 (2011)

Dr Jerzy Kirszak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Robert Żurek, Centrum Badań Historycznych PAN Berlin, Niemcy