Wykaz recenzentów

WROCŁAWSKI ROCZNIK HISTORII MÓWIONEJ

 

R. 8 (2018)

Prof. dr hab. Igor Borkowski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Tomasz Chinciński, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Jerzy Eisler, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Piotr Jakub Fereński, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Marcin Jarząbek, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Michał Kierzkowski, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Adam Kola, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska

Dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Dr Kornelia Kończal, Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Miernik, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Jan Pisuliński, Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Artur Wiktor Rejter, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

Dr Helena Sojka-Masztalerz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; European University Institute, Włochy

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

 

R. 7 (2017)

Prof. Jarosław Hrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr Marcin Jarząbek, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Michał Kierzkowski, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Igor Lubaszenko, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dr hab. Marek Ordyłowski, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią

Prof. dr hab. Tomasz Pawelec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Helena Sojka-Masztalerz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Jarosław Syrnyk, prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Marek Świdziński, Uniwersytet Warszawski

Dr Barbara Techmańska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Przemyslaw Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Dr Anna Zysiak, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego

 

R. 6 (2016)

Dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. Gelinada Grinczenko, Uniwersytet Charkowski, Ukraina

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Kaja Kaźmierska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Barbara Klich-Kulczewska, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Marta Kubiszyn, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Anna Kurpiel, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Dr Franka Maubach, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

Dr Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Czechy

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią

Prof. dr hab. Grażyna Pańko, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Graham Smith, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 

R. 5 (2015)

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Markus Krzoska, Das Historische Institut der Universität Gießen, Niemcy

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Stefan Bednarek, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Dr Lucyna Harc, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Marta Kubiszyn, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Aleksandra Kunce, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Izabela Lewandowska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dr Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Mgr Ivo Łaborewicz, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

Dr Agnieszka Łuczak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Maroń, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią

Bogusław Kleszczyński, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Barbara Techmańska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

R. 4 (2014)

Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Grzegorz Hryciuk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Dariusz Iwaneczko, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Dr Adam Kola, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Czechy

Dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Witold Wasilewski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

 

R. 3 (2013)

Prof. Ałła Atamanenko, Narodowy Uniwersytet w Ostrogu, Ukraina

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Małgorzata Kamola-Cieślik, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. Padraick Kenney, Russian and East European Institute Indiana University, USA

Dr hab. Wojciech Krawczuk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Markus Krzoska, Das Historische Institut der Universität Gießen, Niemcy

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Paweł Piotrowski, Wrocław

Dr Zuzanna Profantová, Ústav etnológie Slovenská akademia vied, Słowenia

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Małgorzata Stochmal, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Prokop Tomek, Vojenský historický ústav Praha, Czechy

 

R. 2 (2012)

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr Bogumił Gasek, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mgr Jan Olaszek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

Dr Alicja Paczoska-Hauke, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura IPN w Bydgoszczy

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Szczepan Rudka, Muzeum Miejskie Wrocławia

Prof. dr hab. Wojciech Soliński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Aleksander Srebrakowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

R. 1 (2011)

Dr Jerzy Kirszak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Robert Żurek, Centrum Badań Historycznych PAN Berlin, Niemcy